dan thung carton bang keo tesa-4262

dan thung carton bang keo tesa-4262

Alt:dan thung carton bang keo tesa-4262
Caption:

Uploaded to

tesa® 4011 là loại băng keo bằng polypropylene dùng để dán thùng carton. Độ dính ổn định và khả năng chống biến dạng của băng keo đảm bảo an toàn dán kín ngay sau khi thao tác. Ứng dụng chính Đóng gói, đóng thùng Dán thùng carton có trọng lượng từ nhẹ đến trung bình…
Scroll to top