tesa-7254-acxplus-trong suot

tesa-7254-acxplus-trong suot

Alt:tesa-7254-acxplus-trong suot
Caption:

Uploaded to

tesa® ACXplus 7255 MP là băng keo acrylic hai mặt trong suốt, tiêu chuẩn quang học. Acrylic đàn hồi mềm dẻo của tesa® ACXplus 7255 MP hấp thụ và triệt tiêu tải trọng động và tĩnh. Băng keo lõi acrylic hai mặt 1000 µm Công thức độc đáo Băng keo lõi acrylic hai mặt này…
Scroll to top