tesa-50551-pv1-pr-001

tesa-50551-pv1-pr-001

Alt:tesa-50551-pv1-pr-001
Caption:

Uploaded to

tesa® 50551 là băng keo bảo vệ trong suốt là giải pháp hoàn hảo cho việc bảo vệ các bề mặt nhạy cảm của mâm bánh, vành niền bánh xe cùng hệ thống phanh trong quá trình vận chuyển. Độ trong suốt của tesa® 50551 giúp dễ dàng nhận biết chỗ bị thiệt hại. Nhờ…
Scroll to top