tesa-4943-double-sided-non-woven-tape-white-transluscent

tesa-4943-double-sided-non-woven-tape-white-transluscent

Alt:tesa-4943-double-sided-non-woven-tape-white-transluscent
Caption:

Uploaded to

tesa® 60996 là băng keo tự dính hai mặt trong mờ bao gồm một lớp đế vải không dệt và chất kết dính acrylic dùng trong sản xuất vật tư y tế. Đặc tính thấm ướt tuyệt vời trên các loại bọt xốt, vật liệu nỉ khác nhau Thuộc tính chuyển đổi rất tốt Lĩnh…
Scroll to top