araldite-64-1-keo-dan-bo-thang

araldite-64-1-keo-dan-bo-thang

Alt:araldite-64-1-keo-dan-bo-thang
Caption:

Uploaded to

Araldite 64-1 keo có gốc Vinyl phenol, được sản xuất đặc biệt để sử dụng như là một loại keo chịu được ma sát. Araldite 64-1 dán được hầu hết các loại vật liệu, điển hình cho dán bố thắng, bố nồi trong sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy. Araldite 64-1 có thể…
Scroll to top