CRC Diesel Injector Cleaner

CRC Diesel Injector Cleaner

CRC Diesel Injector Cleaner protects fuel pumps and is suitable for all types of diesel motors including high pressure common rail types. It is suitable for both direct and indirect injection systems. Add to fuel when topping up every 5,000km to maximise diesel engine efficiency.

Alt:CRC Diesel Injector Cleaner
Caption:

Uploaded to

CRC Diesel Injector Cleaner được thiết kế đặc biệt để làm sạch kim phun trong động cơ diesel hiện đại và giữ cho chúng luôn sạch sẽ. Là sự kết hợp của các chất hoạt động bề mặt tiên tiến, chất tẩy rửa, chất phân tán độ ẩm, chất ức chế ăn mòn và chất…
Scroll to top