hermes-cr456z-vai-cha-nham-chiu-luc-nang-va-mai-mon-cung cuon

hermes-cr456z-vai-cha-nham-chiu-luc-nang-va-mai-mon-cung cuon

Alt:hermes-cr456z-vai-cha-nham-chiu-luc-nang-va-mai-mon-cung cuon
Caption:

Uploaded to

Vải chà nhám Hermes CR456Z chịu lực nặng và mài các vật cứng. Ưu điểm Tiết kiệm cao do chi phí mài tổng thể thấp. Hạt gốm cứng và sắc nét mang lại tỷ lệ loại bỏ nguyên liệu cao và tuổi thọ dụng cụ lâu dài. Nhiệt độ mài thấp do có thêm lớp…
Scroll to top