adhesives_sealant teroson_ms_930

adhesives_sealant teroson_ms_930

Alt:adhesives_sealant teroson_ms_930
Caption:

Uploaded to

TEROSON MS 930 là keo/chất bịt kín polymer biến tính silane lưu biến, 1 thành phần, đa năng, màu trắng, xám hoặc đen, cho khả năng bám dính tốt mà không cần chất lót. TEROSON® MS 930 là keo/bịt kín polymer silane, 1 thành phần, màu trắng, xám hoặc đen, đóng rắn trong môi trường…
Scroll to top