tesa-50525-pv1-conformable-30-aluminum-tape-with-liner

tesa-50525-pv1-conformable-30-aluminum-tape-with-liner

Alt:tesa-50525-pv1-conformable-30-aluminum-tape-with-liner
Caption:

Uploaded to

tesa® 50525 PV1 là một loại băng keo nhôm linh hoạt, có lớp nền bằng nhôm dày 30μm và keo acrylic. tesa® 50525 PV1 là một băng keo rất linh hoạt sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp điện gia dụng và cho một loạt các ứng dụng khác. Đặc tính sản phẩm…
Scroll to top