crc-long-life-anti-rust-lubricant-300g

crc-long-life-anti-rust-lubricant-300g

Alt:crc-long-life-anti-rust-lubricant-300g
Caption:

Uploaded to

CRC Long Life Anti Rust cung cấp khả năng bôi trơn cao cấp và bảo vệ chống ăn mòn nặng cho các bộ phận và cụm kim loại được lưu trữ trong nhà. Được đề xuất như một lớp màng cuối cùng được sử dụng cho các bề mặt máy chính xác và là lớp…
Scroll to top