Loctite Eccobond UF 3810

Loctite Eccobond UF 3810

Alt:Loctite Eccobond UF 3810
Caption:

Uploaded to

Keo Lót Mao Mạch LOCTITE ECCOBOND UF 3810 được thiết kế cho các ứng dụng CSP và BGA. Nó đóng rắn nhanh chóng ở nhiệt độ vừa phải để giảm thiểu căng thẳng cho các thành phần khác. Khi đóng rắn, vật liệu này cung cấp các đặc tính cơ học tuyệt vời để bảo…
Scroll to top