mfr-1300-series-soldering-system

mfr-1300-series-soldering-system

Alt:mfr-1300-series-soldering-system
Caption:

Uploaded to

Hệ thống hàn, gỡ mối hàn và gia công lại đầu ra có thể chuyển đổi kép Dòng Metcal MFR-1300 có một máy bơm bên trong cung cấp lực hút chân không 0,7 bar kết hợp với công nghệ Metcal Smartheat® giúp khử cặn qua lỗ dễ dàng và giữ cho sản phẩm của bạn…
Scroll to top