packshot-grp-bergquist-gap-pad-tgp-1500-112217-11-2019

packshot-grp-bergquist-gap-pad-tgp-1500-112217-11-2019

Alt:packshot-grp-bergquist-gap-pad-tgp-1500-112217-11-2019
Caption:

Uploaded to

BERGQUIST GAP PAD TGP 1500, Pad dẫn nhiệt, không gia cố, nền silicone BERGQUIST® GAP PAD TGP 1500 có một hỗn hợp chất độn lý tưởng mang lại cho nó một đặc tính mô đun thấp, duy trì hiệu suất nhiệt tối ưu mà vẫn cho phép xử lý dễ dàng. Việc xử lý tự…
Scroll to top