1088485_9d2d5fd5045f4a45823fdccadb1d3165

1088485_9d2d5fd5045f4a45823fdccadb1d3165

Alt:1088485_9d2d5fd5045f4a45823fdccadb1d3165
Caption:

Uploaded to

Băng keo hai mặt dán bản in tesa Softprint® 72426 FE Tính chất bọt Độ dày thấp Đặc tính phục hồi lâu dài, liên tục Đặc tính kết dính Đặc điểm bề mặt thấp Liên kết tấm tốt nhất Dễ dàng tháo dỡ tấm Đủ băng dính liên kết về phía tay áo Các đặc…
Scroll to top