tesa® ACXplus 7065

tesa® ACXplus 7065

tesa® ACXplus 7065 được công nhận theo tiêu chuẩn UL 746C. UL hồ sơ QOQW2.E309290

Alt:tesa® ACXplus 7065
Caption:

Uploaded to

tesa® ACXplus 7065 là băng keo xốp acrylic màu đen. Sản phẩm được cấu tạo bởi hệ thống acrylic hiệu suất cao và đặc trưng chủ yếu bởi sức mạnh liên kết, khả năng phân tán lực tác động và chịu nhiệt và chịu thời tiết Do công thức độc đáo của băng keo tạo…
Scroll to top