tesa_73524_25d4f689ed7942ec950bdcbd4d2b45a2

tesa_73524_25d4f689ed7942ec950bdcbd4d2b45a2

Alt:tesa_73524_25d4f689ed7942ec950bdcbd4d2b45a2
Caption:

Uploaded to

Băng keo xốp hai mặt Đặc tính lớp xốp Dung sai độ dày thấp Khả năng phục hồi lớp xốp liên tục, lâu dài Đặc tính chất kết dính Độ bám dính ban đầu lên bề mặt thấp Bám dính vào bản in rất tốt Dễ dàng tháo gỡ bản in Băng keo tạo liên…
Scroll to top