tesa-64620-app3

tesa-64620-app3

Alt:tesa-64620-app3
Caption:

Uploaded to

Tesa 64620 là băng keo hai mặt dùng dán thảm, cố định các vật liệu xuống sàn, bao gồm một lớp nền PP trắng và lớp keo cao su tổng hợp (hotmelt). Với đặc tính kết dính hotmelt, tesa® 64620 không chất dung môi và kết dính ban đầu cao. Tesa® 64620 được bảo vệ…
Scroll to top