tesa-64620-app0

tesa-64620-app0

Alt:tesa-64620-app0
Caption:

Uploaded to

Tesa 64620 là băng keo hai mặt dùng dán thảm, cố định các vật liệu xuống sàn, bao gồm một lớp nền PP trắng và lớp keo cao su tổng hợp (hotmelt). Với đặc tính kết dính hotmelt, tesa® 64620 không chất dung môi và kết dính ban đầu cao. Tesa® 64620 được bảo vệ…
Scroll to top