bang-keo-dan-dien-tesa-60262

bang-keo-dan-dien-tesa-60262

Alt:bang-keo-dan-dien-tesa-60262
Caption:

Uploaded to

Băng keo không dệt dẫn điện hai mặt 50µm Tesa 60262 là băng keo dẫn điện màu xám hai mặt. Tesa 60262 bao gồm lớp nền không dệt dẫn điện và chất keo acrylic dẫn điện Tính năng Tesa 60262: Độ dày: 50μm Dẫn điện tuyệt vời theo chiều XYZ ngay cả ở nhiệt độ…
Scroll to top