tesa_60252-bang-keo-det-dan-dien_b3a9a3253d10428693743209b26d0183

tesa_60252-bang-keo-det-dan-dien_b3a9a3253d10428693743209b26d0183

Alt:tesa_60252-bang-keo-det-dan-dien_b3a9a3253d10428693743209b26d0183
Caption:

Uploaded to

Băng keo dệt dẫn điện dày 70µm Tesa 60253 là băng keo dẫn điện hai mặt màu xám. Nó bao gồm lớp nền dệt dẫn điện và chất kết dính dẫn điện Ứng dụng chính Ứng dụng EMC, như truyền điện tiếp đất Ứng dụng xả tĩnh điện Tính năng đặc biệt:. Độ dày: 70μm…
Scroll to top