tesa-52310

tesa-52310

Alt:tesa-52310
Caption:

Uploaded to

tesa® 52310 (trong suốt) là một giải pháp của dòng tesaprint® dán bản in; tesa® 52315 (màu vàng), tesa® 52320 (màu trắng) và tesa® 52325 (màu hồng), mỗi một loại có độ dày khác nhau. Các đặc tính tháo ra của tất cả bốn băng keo giúp việc dán bản dễ dàng hơn. Cấu trúc…
Scroll to top