pallet

pallet

Alt:pallet
Caption:

Uploaded to

Trước khi tháo dỡ hoặc đóng gói, hàng hóa có thể được vận chuyển, chúng phải được quấn lại hoặc xếp thành pallet. Để tránh hàng bị trượt, xê dịch và di chuyển, băng keo cần rất chắc chắn với lớp nền bền chắc, chỉ cho phép giãn tối thiểu trong khi chịu áp lực…
Scroll to top