tesa triple A® 51036 – Flag-resistant PET cloth tape

tesa triple A® 51036 –  Flag-resistant PET cloth tape

tesa triple A® 51036 – Flag-resistant PET cloth tape

Alt:tesa triple A® 51036 - Flag-resistant PET cloth tape
Caption:

Uploaded to

tesa® 51036 là băng keo quấn dây điện bằng vải PET với chất kết dính cải tiến acrylic không dung môi (triple A®). Tính năng chính: Kháng nhiệt độ cao 150°C/3000h Chống chịu mài mòn cao Chống bị bật ra cao Ứng dụng chính tesa® 51036 được thiết kế cho khoang động cơ, bảo vệ…
Scroll to top