tesa-50607-double-sided-splicing-tape

tesa-50607-double-sided-splicing-tape

Alt:tesa-50607-double-sided-splicing-tape
Caption:

Uploaded to

tesa® 50607 PV41 là băng keo nối cuộn hai mặt mờ dày120μm, bao gồm lớp nền bằng vật liệu không dệt phủ một lớp keo acrylic, được bảo vệ với một lớp vỏ giấy trắng. Công thức kết dính đặc biệt đảm bảo một liên kết an toàn trên nhiều loại vật liệu giấy, ngay…
Scroll to top