tesa 4963

tesa 4963

băng keo hai mặt trong suốt, bao gồm lớp nền PVC Độ dầy: 110 µm.
4963 transparent double-sided

Alt:tesa 4963
Caption:

Uploaded to

Băng keo phim 2 mặt trong suốt – tesa® 4963 là loại băng keo 2 mặt trong suốt tự dính, bao gồm một lớp màng PVC và một hệ thống chất keo kết dính, với lớp lót mở rộng có thể gỡ khỏi màng dính dễ dàng. tesa® 4963 phần lớn là kháng dẻo. Dán…
Scroll to top