tesa-4432-APPLICATION

tesa-4432-APPLICATION

Alt:tesa-4432-APPLICATION
Caption:

Uploaded to

tesa® 4432 là một băng keo che phủ đế giấy ổn định và một chất kết dính mạnh đặc biệt bền vững chịu đựng và dai. Do lớp đế giấy tesa® 4432 bền vững hù hợp như một vật liệu stencil cho phun cát lên kính, gương và đá; độ bền bình thường (6 giây.…
Scroll to top