tesa-4392-easy-protect-premium

tesa-4392-easy-protect-premium

Alt:tesa-4392-easy-protect-premium
Caption:

Uploaded to

Băng keo màng bảo vệ cao cấp tesa® 4392 được phát triển cho tiến trình sơn và độn. Sản phẩm này ngăn chặn phiền phức do các đốm bẩn trên thân xe hơi sau khi ra lò hoặc sau khi sấy nhiệt do hơi ẩm còn xót lại. Màng phim trên cuộn 150m x 4m…
Scroll to top