Băng keo tesa 4174 Che phủ lên bề mặt được sơn và không sơn

Băng keo tesa 4174 Che phủ lên bề mặt được sơn và không sơn

Che phủ lên bề mặt được sơn và không sơn (ví dụ: các bộ phận bằng nhựa ô tô) yêu cầu các cạnh sơn sắc và phẳng
Che phủ xe hơi hai tông màu

Alt:Băng keo tesa 4174 Che phủ lên bề mặt được sơn và không sơn
Caption:

Uploaded to

Băng keo dán đường biên sắc nét chịu được nhiệt độ cao dùng cho sơn thiết kế trong ngành ô tô tesa® 4174 là băng keo che phủ dán đường biên PVC chịu nhiệt độ linh hoạt, có chất kết dính cao su cho một loạt các yêu cầu sơn thiết kế ô tô. Độ…
Scroll to top