tesa® 4137 là sản phẩm băng keo một mặt với lớp nền polyester aluminized

tesa® 4137 là sản phẩm băng keo một mặt với lớp nền polyester aluminized

Alt:tesa® 4137 là sản phẩm băng keo một mặt với lớp nền polyester aluminized
Caption:

Uploaded to

tesa® 4137 là sản phẩm băng keo một mặt với lớp nền polyester aluminized dựa trên hệ thống kết dính acrylic. tesa® 4137 cung cấp khả năng chịu nhiệt tuyệt vời và đặc điểm tháo keo dễ dàng. tesa® 4137 có tính năng đặc biệt: Phản xạ ánh sáng và bức xạ nhiệt cao Chống…
Scroll to top