tesa 4137 Aluminized polyester splicing tape

tesa 4137 Aluminized polyester splicing tape

Can be used as sensor tape for proximity detector switches and optical detection switches
Repairing and fixing in screen printing process

Alt:tesa 4137 Aluminized polyester splicing tape
Caption:

Uploaded to

tesa® 4137 là sản phẩm băng keo một mặt với lớp nền polyester aluminized dựa trên hệ thống kết dính acrylic. tesa® 4137 cung cấp khả năng chịu nhiệt tuyệt vời và đặc điểm tháo keo dễ dàng. tesa® 4137 có tính năng đặc biệt: Phản xạ ánh sáng và bức xạ nhiệt cao Chống…
Scroll to top