pa673_128e5be248f64353aaf6b3e2a9aeac3f

pa673_128e5be248f64353aaf6b3e2a9aeac3f

Alt:pa673_128e5be248f64353aaf6b3e2a9aeac3f
Caption:

Uploaded to

TECHNOMELT® PA673N là một chất polyamit nhựa nhiệt dẻo màu hổ phách, hiệu suất cao và được thiết kế cho các quá trình đúc áp suất thấp, độ nhớt thấp, có tác dụng bảo vệ các bộ phận dễ vỡ khỏi bị hư hại mà không ảnh hưởng đến chất lượng và tính năng của…
Scroll to top