labeling-hot-melts-for-bottle

labeling-hot-melts-for-bottle

Alt:labeling-hot-melts-for-bottle
Caption:

Uploaded to

Technomelt EM 4955 là loại keo hot melt dán hầu hết các loại nhãn chai lọ khi vật liệu được đóng gói ấm. Tính năng Keo hot melt dán nhãn bán-nhạy-áp-suất Đặc biệt cho máng tiếp liệu và máy cắt dán nhãn liên hợp Tương thích với hầu hết các loại nhãn, đặc biệt là…
Scroll to top