Kim bơm hoá chất 15 gauge đầu cong 90 độ

Kim bơm hoá chất 15 gauge đầu cong 90 độ

Alt:Kim bơm hoá chất 15 gauge đầu cong 90 độ
Caption:

Uploaded to

Hình dạng gồm một ống kim thép không rỉ và đầu phểu nhựa có vành kép để gắn vào ống pit-tông. Kim bơm hóa chất TE 15 Gauge đầu cong 90 độ có cấu tạo bên trong chính xác cao để dòng nguyên liệu không bị cản trở và áp lực nhất quán và được…
Scroll to top