frekote-700nc

frekote-700nc

Alt:frekote-700nc
Caption:

Uploaded to

LoctiteFrekote 700-NC là một chất đặc trưng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chung cho quá trình chống dính. Frekote 700-NC chống dính cho Epoxy, nhựa polyester, thermoplastic, cao su tổng hợp, và hầu hết các loại khuôn polymer khác… Đặc điểm: Không hòa tan với Clo Độ bóng và độ tách (khuôn) cao Không…
Scroll to top