dow-corning-791-silicone-gray

dow-corning-791-silicone-gray

Alt:dow-corning-791-silicone-gray
Caption:

Uploaded to

Silicon bịt kín chống thấm chịu thời tiết Dow Corning® 791 là hóa chất một thành phần, độ cứng trung bình, chất bịt kín đàn hồi dành cho mục đích chống thấm chịu thời tiết. Dow Corning® 791 là một công thức silicon khi đông đặc sẽ tạo thành một chất dẻo và cao su…
Scroll to top