backing-pad-3-77mm-grip-516-medium

backing-pad-3-77mm-grip-516-medium

Alt:backing-pad-3-77mm-grip-516-medium
Caption:

Uploaded to

Ổ mài Mirka kích thước trung bình cho ngạm đĩa, sản phẩm có kèm theo một miếng đệm sợi tổng hợp bảo vệ đĩa. Thông số: Kích thước ổ mài: 3″ (77mm) Loại ngạm đĩa: 5/16″ Tốc độ tối đa: 13000 rpm Thương hiệu: Mirka
Scroll to top