backing-pad-3-77mm-grip-6-hole-14-medium

backing-pad-3-77mm-grip-6-hole-14-medium

Alt:backing-pad-3-77mm-grip-6-hole-14-medium
Caption:

Uploaded to

Ổ mài kích thước trung bình cho ngạm đĩa, sản phẩm có kèm theo một miếng đệm sợi tổng hợp bảo vệ đĩa. Thông số kỹ thuật: Kích thước ổ mài: 3″ (77mm) Loại ngạm đĩa: 6 lỗ 1/4″ Sản phẩm: Phụ tùng máy chà nhám - đánh bóng Nhà cung cấp: Mirka
Scroll to top