nukote-st-pure-polyurea-side-a

nukote-st-pure-polyurea-side-a

Alt:nukote-st-pure-polyurea-side-a
Caption:

Uploaded to

Nukote ST là một loại Pure Polyurea hai thành phần với 100% nhựa polyurea, được dùng để phủ lên nhiều loại bề mặt bê tông, sắt thép, gỗ…như sàn nhà xưởng, đập thủy điện, đường ống áp lực, bể hóa chất, bể xử lý nước thải… Nukote ST ứng dụng như là một lớp bảo…
Scroll to top