molykote_55_o-ring_2_-_creative_engineering_b7a0ece888424b47a73dbcfcc9b4e68b

molykote_55_o-ring_2_-_creative_engineering_b7a0ece888424b47a73dbcfcc9b4e68b

Alt:molykote_55_o-ring_2_-_creative_engineering_b7a0ece888424b47a73dbcfcc9b4e68b
Caption:

Uploaded to

Mỡ bôi trơn Molykote® 55 là loại mỡ Phenyl-methyl silicone có công thức dành riêng cho bôi trơn vòng đệm o-ring; Bôi trơn chuyển động giữa các bộ phận cao su và kim loại, nhất là trong các hệ thống khí nén. Độ giản nở vòng o-ring ở mức không đáng kể, vùng nhiệt độ…
Scroll to top