Molykote-DX-paste1

Molykote-DX-paste1

Alt:Molykote-DX-paste1
Caption:

Uploaded to

Molykote® DX Paste là loại mỡ bôi trơn làm giảm ma sát trong những chi tiết có tốc độ chuyển động chậm và chịu tải lớn. Molykote DX Paste là hỗn hợp của các chất bôi trơn rắn màu trắng với dầu khoáng (mỡ bôi trơn màu trắng). Bôi trơn các bản lề, thanh ray,…
Scroll to top