molykote_br2_plus_1-creative_engineering_b342964f8dfa4766888edb4678272131

molykote_br2_plus_1-creative_engineering_b342964f8dfa4766888edb4678272131

Alt:molykote_br2_plus_1-creative_engineering_b342964f8dfa4766888edb4678272131
Caption:

Uploaded to

Mỡ bôi trơn Molykote® BR-2 Plus EP đa dụng là chất bôi trơn đa năng bảo vệ các mối nối kim loại trong nhà xưởng; bôi trơn những nơi chịu áp lực và tải trọng nặng, chống lại quá trình oxy hóa; ngăn chặn sự ăn mòn tốt; tính bay hơi thấp và khả năng…
Scroll to top