longterm_w2 molykote

longterm_w2 molykote

Alt:longterm_w2 molykote
Caption:

Uploaded to

Mỡ Molykote Longterm W2 là loại mỡ bôi trơn đặng biệt dành cho thực phẩm, mỡ có màu trắng, dùng cho các bộ hận bằng kim loại có chuyện động từ chậm đến nhanh và trọng tải trung bình. 1. Đặc tính Chịu tải tốt Tính bám dính tốt Không bị oxy hóa, thời gian…
Scroll to top