mrs-1100a-modular-rework-system

mrs-1100a-modular-rework-system

Alt:mrs-1100a-modular-rework-system
Caption:

Uploaded to

Metcal MRS-1100A bao gồm một công cụ cầm tay khò, bộ sấy, điều chỉnh giá giữ công cụ, có đế giữ bảng mạch độc lập để tạo ra một hệ thống gia công thủ công. Một loạt các vòi phun, nhắm mục tiêu một nhiều ứng dụng khác nhau. Với những tính năng tiêu chuẩn…
Scroll to top