dx-250-fluid-dispensing

dx-250-fluid-dispensing

Alt:dx-250-fluid-dispensing
Caption:

Uploaded to

Thiết bị điều khiển / định lượng kỹ thuật số dòng The Techcon DX-250 hệ thống chính xác cao và có thể lặp lại định lượng. Techcon DX-250 được trang bị một bộ đếm thời gian kỹ thuật số và một bộ hút chân không có thể điều chỉnh liên tục, để ngăn chặn sự…
Scroll to top