may-lam-nong-so-bo-pct-1000

may-lam-nong-so-bo-pct-1000

Alt:may-lam-nong-so-bo-pct-1000
Caption:

Uploaded to

Metcal PCT-1000 là một máy làm nóng sơ bộ có khả năng lập lịch trình đầy đủ cho khả năng làm nóng nhanh hơn chất lượng cao hơn với chi phí năng lượng thấp hơn. Metcal PCT-1000 giúp cho người sử dụng khả năng đặc biệt gia tăng công suất nhiệt với việc kiểm soát…
Scroll to top