Electric Fixed Ratio (EFR)

Electric Fixed Ratio (EFR)

Alt:Electric Fixed Ratio (EFR)
Caption:

Uploaded to

Máy Graco EFR là một hệ thống bơm chất trám và chất kết dính hai thành phần. EFR cung cấp khả năng kiểm soát vật liệu cao trong các ứng dụng yêu cầu sự nhất quán. Độ chính xác cao, ngay cả với tốc độ dòng chảy thấpĐộ lặp lại vượt trộiCó khả năng xử…
Scroll to top