ultra-max-695

ultra-max-695

Alt:ultra-max-695
Caption:

Uploaded to

Ultra Max II 695 là chuẩn công nghiệp cho các nhà thầu chuyên nghiệp cần sơn phủ kín bề mặt, làm việc được trên cả môi trường dân cư, nhà xưởng công nghiệp và khu thương mại. Ultra Max 695 được thiết kế phù hợp với kích thước của những đầu ống phổ biến nhất,…
Scroll to top