graco_c68_1ca846f85f064103a231ac0a1a1ad5b8

graco_c68_1ca846f85f064103a231ac0a1a1ad5b8

Alt:graco_c68_1ca846f85f064103a231ac0a1a1ad5b8
Caption:

Uploaded to

Graco D200 tỷ lệ 68:1 dùng để bởm chất trám, chất kết dính và các vật liệu có độ nhớt từ trung bình đến cao khác từ thùng hoặc thùng phuy đến hệ thống đo lường và phân phối.Đối với thùng phuy lớn đến 200 lít (55 gal)Graco D200 - Dùng cho các ứng dụng…
Scroll to top