loctite-7649-primer

loctite-7649-primer

Alt:loctite-7649-primer
Caption:

Uploaded to

LOCTITE® ACTIVATOR 7649 là chất kích hoạt một thành phần không chứa CFC. Sản phẩm này dùng với Loctite gốc anaerobic sẽ tăng độ kết dính và đóng rắn của sản phẩm. Đây là sản phẩm dễ cháy. LOCTITE® 7649 có vai trò như 1 chất làm sạch bề mặt, tăng cường lực liên kết…
Scroll to top