loctite-603-retaining-compound-50ml

loctite-603-retaining-compound-50ml

Alt:loctite-603-retaining-compound-50ml
Caption:

Uploaded to

Sản phẩm là một loại keo yếm khí – khô trong điều kiện thiếu không khí do bị giới hạn bởi 2 bề mặt kim loại, liên kết 2 bề mặt kim loại ngăn chặn sự tháo lỏng, đồng thời sản phẩm cũng giúp chống rò rỉ do chi tiết bị rung hoặc sốc trong…
Scroll to top